promotion

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น "ลดแรง ปลดล็อคทุกดีล" โครงการเวอร์ทีค  พระราม 4-สยาม
  1. โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่จองห้องชุด ขั้นต่ำ จำนวน 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2563  และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายใน 30 วัน โดยจะได้รับโปรฯนี้ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  2. โปรฯ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2563   
  3. โปรฯ นี้สำหรับโครงการเวอร์ทีค พระราม 4 - สยาม เท่านั้น 
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • *เงื่อนไขและข้อกำหนดแคมเปญโปรโมชั่น โครงการเวอร์ทีค พระราม 4 – สยาม
  1. โปรโมชั่นดังกล่าวสำหรับผู้แนะนำที่เป็นลูกบ้านโครงการสยามนุวัตรเท่านั้น
  2. ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นทองคำแท่ง น้ำหนัก 2 บาท มูลค่า 55,800 บาท ราคา ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้ถูกแนะนำจะต้องจอง และทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และจะได้รับภายใน 45 วัน นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ โปรฯนี้สำหรับโครงการเวอร์ทีค พระราม 4 – สยาม ติดต่อรับได้ที่บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )โปรฯนี้เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หลักเกณฑ์การให้ฟรีทองคำ ลูกค้าจะได้รับเงินเพื่อไปแลกซื้อทองคำ โดยมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท และในกรณีที่มีส่วนต่างราคาตลาดทองคำ เพิ่มหรือลด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามวงเงินที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น
 • WISH SIGNATURE MIDTOWM SIAM 
  นิยามการอยู่อาศัยที่เหนือระดับ โดดเด่นบนย่านราชเทวี ผ่านงานดีไซน์การันตีระดับเอเชีย
  ครบทุกองค์ประกอบการอยู่อาศัย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
  เดินทางสะดวก ใกล้สยาม พารากอน เพียง 5 นาที จาก BTS ราชเทวี

  นัดหมายเยี่ยมชมโครงการ โทร. 0944810555

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น FLASH DEALS โครงการวิช  ซิกเนอร์เจอร์ มิดทาวน์  สยาม
  1. โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 50,000 บาท / 2 ห้องนอน จำนวน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2563  และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายใน 30 วัน นับจากวันจองและทำสัญญา โดยจะได้รับโปรฯนี้ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  2. โปรฯ เริ่ม 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2563  
  3. โปรฯ นี้สำหรับโครงการวิช ซิกเนอร์เจอร์ มิดทาวน์ สยาม เท่านั้น
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า