ความคืบหน้าโครงการประจำเดือน ตุลาคม 2561

1. ภาพถ่ายงานส่วนกลางชั้น 5 Family Pool สระว่ายน้ำเด็ก
2. ภาพถ่ายงานส่วนกลางชั้น 37 ห้อง SKY LOUNGE 
3. ภาพถ่ายงานส่วนกลางชั้น 37 ห้อง SKY LOUNGE
4. ภาพถ่ายงานส่วนกลางชั้น 5 ห้อง mini theater
5. ภาพถ่ายงานส่วนกลางชั้น 5 ห้อง Library
6. ภาพถ่ายงานส่วนกลางชั้น 37 Sky Pool
7. ภาพถ่ายงานส่วนกลางชั้น 37 Sky Pool
8. ภาพถ่ายงานส่วนกลางชั้น 5 ห้อง Library
9. ภาพถ่ายงานส่วนกลางชั้น 5 Family Pool
10. ภาพถ่ายงานส่วนกลางชั้น15 พื้นที่สวนขนาดเล็ก