ความคืบหน้าโครงการประจำเดือน สิงหาคม 2561

1. ภาพถ่ายงานสถาปัตย์พื้นที่ด้านหน้าโครงการ

2. ภาพถ่ายงานสถาปัตย์ Shop ส่วนกลาง

3. ภาพถ่ายงานสถาปัตย์ Shop ส่วนกลาง

4. ภาพถ่ายงานสถาปัตย์โซน Family Pool ชั้น 5

5. ภาพถ่ายงานสถาปัตย์มุมกว้างของสวนและโซน Family Pool ชั้น 5

6. ภาพถ่ายงานติดตั้งส่วนกลาง ชั้น 37

7. ภาพถ่ายงานติดตั้งส่วนกลาง ชั้น 37

8. ภาพถ่ายงานติดตั้งห้องเครื่องชั้นดาดฟ้า

9. ภาพถ่ายงานติดตั้งโซนดาดฟ้า