ความคืบหน้าโครงการประจำเดือน มิถุนายน 2561

1. ภาพถ่ายงานติดตั้ง Logo Wish Signature ด้านหน้าโครงการ

2. ภาพถ่ายงานติดตั้งหน้าอาคารทางเข้า

3. ภาพถ่ายงานสถาปัตย์ Shop ส่วนกลาง

4. ภาพถ่ายงานสถาปัตย์อาคารด้านหน้าโครงการ

5. ภาพถ่ายงานติดตั้งพื้นที่ส่วนกลางชั้น Lobby

6. ภาพถ่ายงานสถาปัตย์ ส่วนกลาง Open Library

7. ภาพถ่ายงานติดตั้งสวนแนวตั้งของโครงการ

8. ภาพถ่ายงานติดตั้งห้อง Fitness ชั้น 37