ความคืบหน้าโครงการประจำเดือน เมษายน 2561

1. ภาพถ่ายงานภูมิสถาปัตย์ ด้านหน้าอาคารทางเข้า

2. ภาพถ่ายงานติดตั้งกระจกห้องสมุด ชั้น 5

3. ภาพถ่ายงานสถาปัตย์ ห้องพัก Low Zone

4. ภาพถ่ายความก้าวหน้าติดตั้งกระจกอาคาร ด้านหลัง High Zone

5. ภาพถ่ายงานติดตั้งประตูและเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว

6. ภาพถ่ายงานสถาปัตย์ภายในห้องพัก

7. ภาพถ่ายงานติดตั้งอุปกรณ์ชุดสุขภัณฑ์

8. ภาพถ่ายงานติดตั้งกระจกฉากกั้นอาบน้ำ

9. ภาพถ่ายงานติดตั้งอุปกรณ์ชุดครัว

10. ภาพถ่ายงานติดตั้งระบบดับเพลิงภายในห้องพัก