ความคืบหน้าโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ภาพหมายเลข 1 ภาพถ่ายความก้าวหน้างานติดตั้งกระจก Curtain Wall
ภาพหมายเลข 2 ภาพถ่ายโครงการสระว่ายน้ำชั้น37
ภาพหมายเลข 3 ภาพภาพถ่ายงานคอนกรีตรอบโครงการ
ภาพหมายเลข 4 ภาพภาพถ่ายงานติดตั้งเสาไฟฟ้าจริงโครงการ
ภาพหมายเลข ภาพถ่ายงานติดตั้งระบบดับเพลิงภายในโครงการ
ภาพหมายเลข 6 ภาพภาพถ่ายความก้าวหน้างานตกแต่งภายในส่วนกลาง
ภาพหมายเลข 7 ภาพถ่ายความก้าวหน้าสระว่ายน้ำชั้น 5
ภาพหมายเลข 8 ภาพถ่ายความก้าวหน้าด้านหน้าโครงการ