ภาพหมายเลข 1 ภาพภายงานโครงสร้างชั้น 45 High Zone
ภาพหมายเลข 2 ภาพงานติดตั้งกระจกด ้านหลังอาคาร High Zone
ภาพหมายเลข 3 ภาพงานติดตั้งกระจกอาคาร Low Zone
ภาพหมายเลข 4 ภาพงานก่ออิฐและงานฉาบห ้องพัก Low Zone
ภาพหมายเลข 5 ภาพงานสระว่ายน ้า ชั้น 37 High Zone
ภาพหมายเลข 6 ภาพงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล