ภาพหมายเลข 1 ภาพถ่ายงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม Low Zone
ภาพหมายเลข 2 ภาพถ่ายงานโครงสร้างชั้น 40 High Zone
ภาพหมายเลข 3 ภาพงานการติดตั้งกระจกประกอบอาคาร
ภาพหมายเลข 4 ภาพงานก่ออิฐและงานฉาบห้องพัก Low Zone
ภาพหมายเลข 5 ภาพงานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล Low Zone
ภาพหมายเลข 6 ภาพงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก
ภาพหมายเลข 7 ภาพงานสถาปัตยกรรมภายในห้องพัก
ภาพหมายเลข 8 ภาพงานติดตั้งชุดครัวภายในห้องพัก
ภาพหมายเลข 9 งานปูพื้นกระเบื้องโถงทางเดินหน้าห้องพัก
ภาพหมายเลข 10 ภาพงานติดตั้งกระจกฉากกั้นอาบน้ำห้องน้ำ