ภาพหมายเลข 1 ภาพถ่ายงานโครงสร้างชั้น 15 ด้านหน้าอาคาร

ภาพหมายเลข 2 ภาพถ่ายงานโครงสร้างชั้น 34 (High Zone)

ภาพหมายเลข 3 ภาพถ่ายงานขุดบ่อบำบัดน้ำเสีย

ภาพหมายเลข 4 ภาพถ่ายงานเทพื้นคอนกรีดถนนด้านหลังอาคาร

ภาพหมายเลข 5 ภาพถ่ายงานก่ออิฐห้องพัก ชั้น 9 (Low Zone)

ภาพหมายเลข 6 ภาพถ่ายงานติดตั้งกระจก ชั้น 8