ภาพหมายเลข 1 ภาพถ่ายงานโครงสร้างชั้น 10 บริเวณ Corridor ห้องพัก

ภาพหมายเลข 2 ภาพถ่ายานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ชั้นใต้ดิน

ภาพหมายเลข 3 ภาพถ่ายโครงสร้างชั้น 4 (Low Zone)

ภาพหมายเลข 4 ภาพถ่ายงานโครงสร้างพื้น Ramp ชั้นจอดรถ 2

ภาพหมายเลข 5-6 ภาพถ่ายสภาพหน้างานปัจจุปัน ดำเนินการถึงชั้น 12