ภาพหมายเลข 1-2 ภาพถ่ายงานพื้นโครงสร้างชั้น 1
ภาพหมายเลข 3-4 ภาพถ่ายงานพื้นโครงสร้างชั้น 4
ภาพหมายเลข 5-6 ภาพถ่ายสภาพหน้างานปัจจุบัน