ภาพหมายเลข 1 ภาพถ่ายงานโครงสร้างพื้นชั้น B1B

ภาพหมายเลข 2 ภาพถ่ายงานโครงสร้างพื้นชั้น B1B

ภาพหมายเลข 3 ภาพถ่ายงานโครงสร้างพื้นชั้น B1A

ภาพหมายเลข 4 ภาพถ่ายงานโครงสร้างพื้นชั้น B1A

ภาพหมายเลข 5 ภาพถ่ายสภาพหน้างานปัจจุบัน

ภาพหมายเลข 6 ภาพถ่ายสภาพหน้างานปัจจุบัน