ภาพหมายเลขภาพถ่ายงานกันซึม (ชนิดผงผลึก) พื้นชั้น B4A

ภาพหมายเลขภาพถ่ายงานเหล็กเสริมพื้นคอนกรีตชั้น B4A

ภาพหมายเลขภาพถ่ายการเทคอนกรีต ฐานรากอาคาร (Mat. Foundation)

ภาพหมายเลขภาพถ่ายการเทคอนกรีต ฐานรากอาคาร (Mat. Foundation)

ภาพหมายเลขภาพถ่ายสภาพหน้างานปัจจุบัน

ภาพหมายเลขภาพถ่ายสภาพหน้างานปัจจุบัน