ภาพหมายเลข 1 ภาพถ่ายงานขุดดิน Layer 4 Step 2

ภาพหมายเลข 2 ภาพถ่ายงานติดตั้ง Bracing ระบบป้องกันดินพัง

ภาพหมายเลข 3 ภาพถ่ายการเตรียมงานติดตั้งส่วนฐานรากอาคาร

ภาพหมายเลข 4 ภาพถ่ายการเตรียมงานติดตั้งส่วนฐานรากอาคาร

ภาพหมายเลข 5 ภาพถ่ายสภาพหน้างานปัจจุบัน

ภาพหมายเลข 6 ภาพถ่ายสภาพหน้างานปัจจุบัน