ภาพหมายเลข 1 สภาพหน้างานขณะกำลังดำเนินงานเสาเข็มเจาะ และกำแพงกันดิน Diaphragm Wall

ภาพหมายเลข 2 ภาพถ่ายการเตรียมติดตั้งเหล็กโครงสร้าง สำหรับกำแพงกันดิน

ภาพหมายเลข 3 ภาพถ่ายการเตรียมติดตั้งเหล็กโครงสร้าง สำหรับกำแพงกันดิน

ภาพหมายเลข 4 ภาพถ่ายการเตรียมหลุมสำหรับเสาเข็มเจาะ

ภาพหมายเลข 5 ภาพถ่ายการเตรียมหลุมสำหรับเสาเข็มเจาะ

ภาพหมายเลข 6 สภาพหน้างานขณะกำลังดำเนินงานเสาเข็มเจาะ