บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับพระสงฆ์ ให้กับคณะสงฆ์ ณ วัดอรุณราชวราราม

บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับพระสงฆ์ ให้กับคณะสงฆ์ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้