บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับพระสงฆ์ ให้กับคณะสงฆ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับพระสงฆ์ ให้กับคณะสงฆ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้