บริษัท สยามนุวัตร จำกัด มอบข้าวสารจำนวน 2,000 กิโลกรัม ให้กับผู้อำนวยการเขตดุสิต ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

คุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณธารธร อักษรานุวัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามนุวัตร จำกัด นำคณะผู้บริหาร มอบข้าวสารจำนวน 2,000 กิโลกรัม ให้กับ คุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้