บริษัท สยามนุวัตร จำกัด มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ให้กับโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 500 ชุด

คุณเสาวณีย์ พร้อมด้วย คุณธารธร อักษรานุวัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามนุวัตร จำกัด นำคณะผู้บริหาร ส่งมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ให้กับโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 500 ชุด เพื่อสนับสนุนความปลอดภัย พร้อมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้วิกฤต COVID-19 โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา