บริษัท สยามนุวัตร จำกัด สนใจรับซื้อที่ดินรับซื้อที่ดิน

ระเบียบเสนอขายที่ดิน

1. แจ้งรายละเอียดที่ดิน

ต้องการเสนอขายผู้เสนอขายที่ดิน จำเป็นต้องรับุรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินให้ครบถ้วน อาทิ ตำแหน่งที่ตั้ง พร้อมแผ่นที่แสดงที่ตั้งของที่ดินขนาดของที่ดิน ราคาเสนอขาย และ ชื่อ เบอร์โทร ติดต่อผู้เสนอขาย

2. เอกสารประกอบที่ใช้ในการเสนอขายที่ดิน
2.1 หนังสือมอบอำนาจ
2.2 หนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด. 21)

3. ช่องทางการเสนอขายที่ดิน

4. การดำเนินการซื้อขายที่ดิน

บริษัท สยามนุวัตร จำกัด จะกำหนดเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการซื้อขายที่ดิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดิน ดังนั้นจึงขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือ และปฏิบัติจามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

ที่ตั้งบริษัท

เราใช้คุกกี้
ค่ากำหนดคุกกี้
ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ที่เราและหุ้นส่วนใช้คุกกี้และประมวลผลข้อมูล คุณสามารถใช้ค่ากำหนดของคุณในการประมวลผล และ/หรือดูรายละเอียดบนเว็บไซต์ของหุ้นส่วนของเราได้
คุกกี้เชิงวิเคราะห์ ปิดใช้งานทั้งหมด
คุกกี้การทำงาน
คุกกี้อื่นๆ
เราใช้คุกกี้มาวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับการใช้งานให้เหมาะกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา
เปลี่ยนค่ากำหนด ยอมรับทั้งหมด
Cookies