ร่วมงานกับเรา

งานสนุกเเละท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสยามนุวัตร

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

ลักษณะงาน

1. ต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าเข้าชมโครงการ และแนะนำ/ให้ข้อมูลของโครงการ
2. สอบถามความต้องการเบื้องต้น และวิเคราะห์ลูกค้าโดยประมวลจากข้อมูลลูกค้า เพื่อนำเสนอห้อง/สินค้า ให้ตรงกับความต้องการที่ลูกค้าต้องการ
3. เจรจาปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดทำเอกสารประกอบการซื้อ-ขาย (ใบจอง, หนังสือสัญญา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
5. ดูแลงานบริการลูกค้าและติดตามลูกค้า เพื่อโอนกรรมสิทธิ์
6. ติดต่อประสานงานด้านสินเชื่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
7. ดูแลและติดตามเรื่องการส่งมอบของแถมตามโปรโมชั่นที่ขายให้กับลูกค้าให้ตรงตามกำหนดเวลา
8. บันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM
9. ดูแลลูกค้า/ลูกบ้านภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
10. จัดทำรายงานการขายในแต่ละเดือน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน การจัดการ หรือด้านอื่นๆ เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทางด้านการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีทักษะในการวางแผน และการบริหารทีม
4. มีบุคลิกภาพ และทันคติที่ดีในการทำงาน
5. มีความคิดสร้างสรรค์
6. สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 


สนใจร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติของท่านมาที่ hr@siamnuwat.com หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 658 0678 ต่อ 611, 612 

เราใช้คุกกี้
ค่ากำหนดคุกกี้
ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ที่เราและหุ้นส่วนใช้คุกกี้และประมวลผลข้อมูล คุณสามารถใช้ค่ากำหนดของคุณในการประมวลผล และ/หรือดูรายละเอียดบนเว็บไซต์ของหุ้นส่วนของเราได้
คุกกี้เชิงวิเคราะห์ ปิดใช้งานทั้งหมด
คุกกี้การทำงาน
คุกกี้อื่นๆ
เราใช้คุกกี้มาวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับการใช้งานให้เหมาะกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา
เปลี่ยนค่ากำหนด ยอมรับทั้งหมด
Cookies