บริษัท สยามนุวัตร จำกัด มอบข้าวสารจำนวน 2,000 กิโลกรัม ให้กับผู้อำนวยการเขตดุสิต ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร...

08 มิ.ย. 2563

บริษัท สยามนุวัตร จำกัด มอบข้าวสารจำนวน 2,000 กิโลกรัม ให้กับผู้อำนวยการเขตดุสิต ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

คุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณธารธร อักษรานุวัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามนุวัตร จำกัด นำคณะผู้บริหาร มอบข้าวสารจำนวน 2,000 กิโลกรัม ให้กับ คุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ปิดหน้าข่าวนี้

เราใช้คุกกี้
ค่ากำหนดคุกกี้
ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ที่เราและหุ้นส่วนใช้คุกกี้และประมวลผลข้อมูล คุณสามารถใช้ค่ากำหนดของคุณในการประมวลผล และ/หรือดูรายละเอียดบนเว็บไซต์ของหุ้นส่วนของเราได้
คุกกี้เชิงวิเคราะห์ ปิดใช้งานทั้งหมด
คุกกี้การทำงาน
คุกกี้อื่นๆ
เราใช้คุกกี้มาวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับการใช้งานให้เหมาะกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา
เปลี่ยนค่ากำหนด ยอมรับทั้งหมด
Cookies