promotion

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่นโครงการ VERTIQ

  1. ผู้ที่จอง ทำสัญญา และโอนภายในเดือนธันวาคม 2561 จะได้รับทองคำแท่งหนัก 1 บาท (ภายใน 45 วันหลังจากการโอน)
  2. ผู้ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ และโอนห้องภายในเวลาที่กำหนดจะได้ รับเฟอร์นิเจอร์ครบชุด  ตู้เย็น และไมโครเวฟ (ภายใน 45 วันหลังจากการโอน)
  3. ระยะเวลาการร่วมโปรโมชั่น 1 - 31 ธันวาคม 2561
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่นโครงการ WISH SIGNATURE MIDTOWN SIAM

  1. ผู้ที่จอง ทำสัญญา และโอนภายในเดือนธันวาคม 2561 มีสิทธิ์เลือกรับ รายการต่างๆ ดังนี้
   1)  ผ้าม่าน PASAYA
   2)  ตู้เสื้อผ้า Built-in
   3)  เครื่องใช้ไฟฟ้า 4 ชิ้น ได้แก่ ตู้เย็น ไมโครเวฟ โทรทัศน์ และ เครื่องทำน้ำร้อน
   โดยจะได้ภายใน 45 วัน หลังจากการโอน
  2. ผู้ที่จอง ทำสัญญา และโอนภายในเดือนธันวาคม 2561 มีสิทธิ์เลือกรับ Furniture Voucher มูลค่า 10,000 บาท หรือส่วนลดเงินสด 10,000 บาท ภายใน 45 วัน หลังจากการโอน
  3. ระยะเวลาการร่วมโปรโมชั่น 1 - 31 ธันวาคม 2561
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่นโครงการ WISH SIGNATURE II MIDTOWN SIAM

  1. ผู้ที่จอง ทำสัญญา และโอนภายในเดือนธันวาคม 2561 มีสิทธิ์เลือกรับ Furniture Voucher มูลค่า 30,000 บาท โดยจะได้ภายใน 45 วัน หลังจากการโอน
  2. ระยะเวลาการร่วมโปรโมชั่น 1 - 31 ธันวาคม 2561
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า