promotion

 • โครงการ VERTIQ RAMA 4 - SIAM

  โปรโมชั่นแคมเปญ : RUSH HOUR โปรลดด่วน ห้ามตกขบวน!
  1. โปรโมชั่นดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562* (หรือจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)
  2. โปรโมชั่นดังกล่าวสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ทำการจองและทำสัญญา พร้อมโอนภายใน 30 วัน นับจากวันที่จองและทำสัญญาเท่านั้น
  3. โปรโมชั่นราคา ONE PRICER 6.99 ล้านบาท สำหรับยูนิตห้องที่กำหนดเท่านั้น*
  4. โปรโมชั่น FREE ALL ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน หมายรวมถึง
   - ฟรีค่าส่วนกลางเป็ฯระยะเวลา 1 ปี
   - ฟรีค่ากองทุนแรกเข้า
   - ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอน
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
 • โครงการ WISH SIGNATURE MIDTOWN SIAM

  โปรโมชั่นแคมเปญ : RUSH HOUR โปรลดด่วน ห้ามตกขบวน!
  1. โปรโมชั่นดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562* (หรือจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)
  2. โปรโมชั่นดังกล่าวสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ทำการจองและทำสัญญา พร้อมโอนภายในวันที่ 11 เมษายน 2562* (หรือจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)
  3. โปรโมชั่นดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับของแถมตามรายการที่ระบุ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ทำการโอน
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด